Pravna područja

Your browser does not support SVG

Upravno pravo

Upravni postupci i sporovi, dozvole, pravna sukladnost

Rješavanje sporova

Mirenje, nagodbe, parnični i arbitražni postupci

Radno pravo

Ugovori o radu, kolektivni ugovori, pravilnici o radu i drugi interni akti, prestanak radnog odnosa, radni sporovi

Pravo nekretnina

Promet nekretnina, zakup, projektni razvoj i financiranje, prostorno uređenje i gradnja

Stečaj i predstečajne nagodbe

Zastupanje u stečajnim i predstečajnim postupcima

Intelektualno vlasništvo, informacijske tehnologije i elektroničke komunikacije

Žigovi, autorska prava, IT transakcije, zaštita osobnih podataka

Energetsko pravo

Razvoj i financiranje energetskih projekata, ugovorni odnosi (proizvodnja, distribucija i opskrba energijom), licenciranje i drugi regulatorni postupci

Tržišno natjecanje

Nepošteno tržišno natjecanje, koncentracije, karteli, zlouporabe vladajućeg položaja, prethodne analize i mišljenja i postupci pred sudovima i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja

Bankarsko i financijsko pravo

Zajmovi i drugi bankarski proizvodi, osiguranje tražbina, licenciranje i drugi regulatorni postupci

Pravo tržišta kapitala

Trgovina vrijednosnim papirima, izvedenicama i drugim financijskim instrumentima, inicijalne javne ponude, prospekti, investicijski fondovi, preuzimanja dioničkih društava, licenciranje i drugi regulatorni postupci

Pravo trgovačkih društava

Osnivanje društava, zajednička ulaganja, spajanja i preuzimanja, privatizacije, restrukturiranje, korporativne odluke, interni akti, registarski postupci….

Trgovačko pravo

Ugovorni odnosi (promet roba i usluga, distribucija, osiguranje), naknade štete