PEŠUT & MATIĆ

Odvjetničko društvo d.o.o. / Law firm Ltd. / Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH

O NAMA

Tim smo stručnih i blisko povezanih odvjetnika komplementarnih znanja. Svaki od naših odvjetnika ima dugogodišnje iskustvo u poslovima pravnog savjetovanja, zastupanja stranaka pred sudovima, sastavljanja isprava o pravnim poslovima u domaćim i međunarodnim transakcijama, te u drugim oblicima pravne pomoći.
Naše odvjetničke usluge obuhvaćaju široka pravna područja u segmentima investicija i gospodarskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, uključujući i svaku pravnu podršku ulaganjima i poslovanju stranih i domaćih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj.
Prepoznati smo po fokusu na pravo trgovačkih društava i trgovačko pravo u svim značajnim sektorima industrije, trgovine, turizma i medija, te na pravne usluge u području tržišta kapitala, bankarstva i općenito financijskih usluga. Naši su klijenti tuzemne pravne osobe i strane pravne osobe, osobito iz Europske Unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Sjedinjenih Američkih Država i Japana.
Poslujemo u skladu s visokim profesionalnim zahtjevima poštujući pritom pravila odvjetničke etike. Njegujemo povjerenje naših stranaka i nastojimo im pružiti kvalitetnu pravnu uslugu koju očekuju. Pravno savjetovanje stranka i druge oblike odvjetničkih usluga pružamo na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
Naše Društvo osnovano je 1. srpnja 2022. godine u postupku podjele razdvajanjem odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri (OIB: 77213973640) koje je prestalo postojati. U tom postupku kao pravni sljednici osnovana su dva nova odvjetnička društva. Time je nastalo društvo PEŠUT & MATIĆ odvjetničko društvo d.o.o. koje nastavlja poslovnu djelatnost pravnog prednika u skladu s Planom podjele. Uz osnivače Nenada Pešuta i Editu Matić društvu se pridružio kao partner Krešimir Galeković, nekadašnji partner u pravnom predniku.

PODRUČJA RADA

Pravna područja

Trgovačko pravo

Ugovorni odnosi (promet roba i usluga, distribucija, osiguranje), naknade štete

Pravo trgovačkih društava

Osnivanje društava, zajednička ulaganja, spajanja i preuzimanja, privatizacije, restrukturiranje, korporativne odluke, interni akti, registarski postupci….

Pravo tržišta kapitala

Trgovina vrijednosnim papirima, izvedenicama i drugim financijskim instrumentima, inicijalne javne ponude, prospekti, investicijski fondovi, preuzimanja dioničkih društava, licenciranje i drugi regulatorni postupci

Bankarsko i financijsko pravo

Zajmovi i drugi bankarski proizvodi, osiguranje tražbina, licenciranje i drugi regulatorni postupci

Tržišno natjecanje

Nepošteno tržišno natjecanje, koncentracije, karteli, zlouporabe vladajućeg položaja, prethodne analize i mišljenja i postupci pred sudovima i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja

Energetsko pravo

Razvoj i financiranje energetskih projekata, ugovorni odnosi (proizvodnja, distribucija i opskrba energijom), licenciranje i drugi regulatorni postupci

Intelektualno vlasništvo, informacijske tehnologije i elektroničke komunikacije

Žigovi, autorska prava, IT transakcije, zaštita osobnih podataka

Stečaj i predstečajne nagodbe

Zastupanje u stečajnim i predstečajnim postupcima

Pravo nekretnina

Promet nekretnina, zakup, projektni razvoj i financiranje, prostorno uređenje i gradnja

Radno pravo

Ugovori o radu, kolektivni ugovori, pravilnici o radu i drugi interni akti, prestanak radnog odnosa, radni sporovi

Rješavanje sporova

Mirenje, nagodbe, parnični i arbitražni postupci

Upravno pravo

Upravni postupci i sporovi, dozvole, pravna sukladnost

Gospodarska područja

Bankarstvo i financijske institucije

Osiguranje

Investicijski fondovi, leasing, faktoring

Mediji

Elektroničke komunikacije

Energetika, obnovljivi izvori energije

Hotelijerstvo i turizam

Domaća i međunarodna trgovina

Prehrambena industrija

Farmaceutska industrija

Graditeljstvo

Prijevozništvo

Komunalna infrastruktura i javne usluge

Podaci za kontakt

  1. HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24
  2. +385 1 6005 644
  3. pmod@pmod.hr
  4. OIB: HR 20286828276
  5. MBS: 081449905 (Trgovački sud u Zagrebu)